Hlavné menu
Úvod
Zoznam pamiatok
Kaštiele a kúrie
Historické vily
Hrady a zámky
Hradiská a veže
Meštianske domy
Ľudová architektúra
Technické pamiatky
Skanzeny
Mestské rezervácie
Slovenské jaskyne
Slovenské kúpele
Ostatné pamiatky
><
Slovník
Odporúčaná literatúra
Dobové fotografie
Staré mapy
Filter krajov
Filter okresov
Najnovšie pridané
Snina kaštieľ
Koplotovce kúria 1
Koplotovce kúria 2
Rača Pálfiho kúria (Barónka)
Malacky Malý kaštieľ
Najprezeranejšie
Barokový kaštieľ vo Veľkom Bieli
Veľký Biel Kaštieľ (Barokový)
Kaštieľ Beladice
Kaštieľ Beladice
Hrad Hrušov
Hrad Hrušov
Partneri projektu
Úvod arrow Zoznam pamiatok
Zoznam pamiatok
Zoznam pamiatok > Slovenské jaskyne > Hradná jaskyňa v Nitre

Hradná jaskyňa v Nitre

Tlačiť   E-mail  
Hradná jaskyňa v Nitre
Hradná jaskyňa v Nitre: Hradná jaskyňa v Nitre
 
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
 • Hradná jaskyňa v Nitre
  Hradná jaskyňa v Nitre
Typ pamiatky: Slovenské jaskyne
Kraj: Nitriansky kraj
Okres: Nitra
Nitra
Nitra, Slovensko
Nitriansky kraj

Hradná jaskyňa  v Nitre

Hradný  vrch

Malebnou krajinnou dominantou Nitry a severnej časti historického jadra Starého Mesta je hradný vrch, na ktorom je postavený Nitriansky hrad – Národná kultúrna pamiatka.

Od južného svahu Zobora je hradný vrch oddelený tektonickým zlomom a úzkym údolím, v ktorom tečie rieka Nitra.  
K najstarším horninám hradného vrchu patria prvohorné „žuly“ nazývané granitoidy, ktoré sa vyskytujú v umelých zárezoch na Podzámskej ulici. Tieto horniny patria k najstarším na celom území mesta Nitra a súčasne sú najjužnejším povrchovým výskytom v pohorí Tribeč. Ich vek sa odhaduje na 290 miliónov rokov.

Nad granitoidnými horninami ležia tmavosivé až čierne vápence s rohovcami, v ktorých sa vyskytujú úlomky ľalioviek, ramenonožcov a lastúrnikov – živočíchov, ktoré tu žili pred 204 miliónmi rokov, čo zodpovedá obdobiu jury v druhohorách.

Najväčšiu časť hradného vrchu tvoria o niečo mladšie  jurské horniny zastúpené sivými, tmavosivými a miestami aj ružovkastými vápencami s úlomkami kremeňa a rohovcov. Obsahujú fosílne zvyšky ostnokožcov a belemnitov. Horotvornými tlakmi sú metamorfované, rekryštalizované a miestami premenené na mramory. Jurské vápence sú najlepšie odkryté pri Nitrianskej hradnej jaskyni vyhlásenej v roku 1995 za Prírodnú pamiatku, v zárezoch chodníkov na severnom a západnom úbočí hradného vrchu, pod múrmi hradu a pri hlavnej bráne do hradu.

Tvar hradného vrchu je na západnej strane podmienený smerom a sklonom vrstiev jurských vápencov, pričom vrstvy v dolnej časti svahu sú strmšie naklonené ako vrstvy v hornej časti. V severovýchodnej časti hradného vrchu kedysi vystupovali na povrch čelá vrstiev. Dnes ich nevidno, pretože sú prekryté hrubou vrstvou zvetralín a antropogénnych navážok. Severozápadná časť hradného vrchu je vplyvom tektonických porúch rozlámaná. V najväčšej tektonickej pukline leží vchod do Nitrianskej hradnej jaskyne, ktorá sa začína Vstupnou chodbou. Z nej cez Spojovaciu chodbu smerom na juhozápad pokračuje Pribinova sieň ústiaca do ďalšieho vchodu, ku ktorému vedie z vonkajšej strany schodište. Celá jaskyňa je 30 m dlhá, pomerne suchá so zvetranými, rozpukanými stenami. Je možné, že pokračuje smerom do hĺbky až k hladine podzemných vôd, ktoré v nej mohli zanechať aj kvapľovú výzdobu.

Pri pohľade z mestského parku na hradné vápencové bralo tu koncom apríla aj z diaľky vidno niekoľko žltých bodov. To práve kvitne tarica skalná (Alyssum saxatile). Táto rastlina patrí k vzácnym druhom nitrianskeho regiónu, pretože hradný vrch je v širokom okolí jedinou lokalitou výskytu. Ďalším druhom s podobným významom je nátržník jarný (Potentilla verna).

Prístup ku skalným bralám v severozápadnej časti hradného vrchu je po cestičkách, ktoré vedú strmým úbočím zalesneného hradného kopca boli vybudované počas druhej svetovej vojny. Najčastejšími drevinami sú tu druhy tzv. suťových lesov – javor mliečny (Acer platanoides), javor poľný (Acer campestre), lipa malolistá (Tilia cordata), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior). Zriedkavejšie tu rastie tiež brest hrabolistý (Ulmus carpinifolia) a javor horský (Acer pseudoplatanus). V krovitom podraste bršlen európsky (Euonymus europaeus), svíb krvavý (Swida sanguinea), alebo drieň obyčajný (Cornus mas). Po kmeňoch stromov alebo po skalách sa šplhá stálozelená liana brečtan popínavý (Hedera helix), dobre viditeľná najmä v zime, keď iné dreviny nemajú na konároch listy.

Na samotných vápencových skalách pomerne malej rozlohy okrem tarice skalnej a nátržníka jarného rastú druhy suchomilného spoločenstva skalných štrbín s kostravou tvrdou (Festuca pallens). Nápadný je fialovokvitnúci cesnak horský (Allium montanum). Kvitne v lete, rovnako ako zvonček moravský (Campanula moravica). Možno tu vidieť aj drobné sukulentné druhy ako rozchodník biely (Sedum album), rozchodník šesťradový (Sedum sexangulare), či skalničník srstnatý (Sempervivum hirtum), ľudovo nazývaný skalná ruža. V zatienených štrbinách skál v okolí jaskyne sa darí papradiam, napr. sladiču obyčajnému (Polypodium vulgare), alebo drobnolitému slezinníku rutovitému (Asplenium ruta-muraria). Prirodzeným dojmom pôsobí niekoľko jedincov tuje východnej (Thuja orientalis). Tento druh však patrí medzi cudzokrajné rastliny, ktoré splaneli z umelých výsadieb a udržujú sa spolu s domácimi druhmi aj bez opatery človeka. Rastliny prispôsobené na život v extrémnych podmienkach skalných štrbín si našli svoje stanovište aj na samotných hradných múroch, ktoré im poskytujú náhradný biotop. Pri ich nenáročnosti im stačia živiny z omietky obsahujúcej vápnik, ktorý sa k nim dostane stekajúcou dažďovou vodou. Hradné múry skrášľujú rezeda žltá (Reseda lutea), alebo divozel veľkokvetý (Verbascum grandiflorum).

Hradný vrch poskytuje veľmi pekný výhľad. Z upravenej  vyhliadky nad skalnými bralami je možno vidieť ponad mestský park s mŕtvymi ramenami rieky Nitry na obzore časť hrebeňa Zoborských vrchov od drážovského kostolíka po Pliešku a bočný hrebienok vybiehajúci  zo Zobora cez Malú Skalku so známym kameňolomom až po Lupku. Pri pohľade juhozápadným smerom vidieť Šibeničný vrch. Tu si človek uvedomí, že Nitra je postavená v pomerne kopcovitom teréne.

Zdroj: www.nitra.sk

Počet zobrazení pamiatky: 7038

Ďalšie informácie o pamiatke:
Historický región: Nitrianska stolica
Prístupnosť: verejne prístupná
Vlastníctvo: obecné

Slavica o.z. © 2016 :: kastiel.org webmail