Hlavné menu
Úvod
Zoznam pamiatok
Kaštiele a kúrie
Historické vily
Hrady a zámky
Hradiská a veže
Meštianske domy
Ľudová architektúra
Technické pamiatky
Skanzeny
Mestské rezervácie
Slovenské jaskyne
Slovenské kúpele
Ostatné pamiatky
><
Slovník
Odporúčaná literatúra
Dobové fotografie
Staré mapy
Filter krajov
Filter okresov
Najnovšie pridané
Snina kaštieľ
Koplotovce kúria 1
Koplotovce kúria 2
Rača Pálfiho kúria (Barónka)
Malacky Malý kaštieľ
Najprezeranejšie
Barokový kaštieľ vo Veľkom Bieli
Veľký Biel Kaštieľ (Barokový)
Kaštieľ Beladice
Kaštieľ Beladice
Hrad Hrušov
Hrad Hrušov
Partneri projektu
Úvod arrow Zoznam pamiatok
Zoznam pamiatok
Zoznam pamiatok > Meštianske domy > Palác Klobušických v Prešove

Palác Klobušických v Prešove

Tlačiť   E-mail  
Palác Klobušických v Prešove
Palác Klobušických v Prešove: Palác Klobušických v Prešove
 
Typ pamiatky: Meštianske domy
Kraj: Prešovský kraj
Okres: Prešov

Palác Klobušických v Prešove

Hlavná ulica č. 22

Popis:
Mestský palác na Hlavnej ulici č. 22, známy ako palác Klobušickovcov, sa nachádza v juhovýchodnej časti predlženého vretenovitého námestia Prešova. V stredoveku sa táto čas» námestia nazývala "platea Hungarorum" (ulica Maďarov). Palác je súčas»ou Mestskej pamiatkovej rezervácie Prešov.
Baroková stavba mestského paláca z polovice 18. storočia s pôsobivým štukovým figurálnym priečelím. Palác je dvojpodlažný a štvorkrídlový s pravouhlým nádvorím v strede. Vnútornú dispozíciu bočných krídel tvorí dnes priebežná chodba, vedµa ktorej sú radené obytné miestnosti s oknami do vnútorného dvora. Hlavné priečelie na poschodí paláca je mimoriadne hodnotné, je bohato zdobené štukovými girlandami z ovocia a kvetov, ktoré dopĺňajú medailóny s hrajúcimi sa puttami so symbolmi a erbom Klobušickovcov (nad vstupom do priechodu). Centrálnu pozíciu na priečelí má kompozícia výjavu Navštívenia Panny Márie.
K palácu Klobušickovcov patril rozsiahly francúzsky park pri východných mestských hradbách, ktorý bol prístupný z Ružovej ulice (dnes Ulica Hurbanistov) Park sa pri hradobnom múre končil poschodovým murovaným altánkom s výhµadom na mesto. Do spodnej časti altánku neskôr osadili lomený gotický portál, ktorý pravdepodobne pochádzal z areálu neďalekého františkánskeho kostola. V súčasnosti palác slúži Krajskému súdu v Prešove.

Čachtice 01

Čachtice 04Čachtice 04
Prezrite si viac fotografií...

Umiestnenie v rámci obce: 
Palác Klobušickovcov stojí priamo v centre mesta, na Hlavnej ulici v Prešove.
História:
Pôvodná baroková stavba mestského paláca Klobušickovcov vznikla na mieste, kde do 17 storočia na 5 stredovekých parcelách stáli dva majere a tri malé remeselnícke domce. Okolo roku 1684 kúpil barón Štefan Klobušický jeden s domov a potom postupne do konca storočia odkúpil aj susedné 4 domy.
Samotný palác Klobušickovcov bol vystavaný v roku 1756. Do hlavného krídla viedlo samostatné schodisko z priechodu zaklenutého lunetovou klenbou. Dvorové krídla boli prístupné zo schodiskového rizalitu v zadnej časti dvora. Práve týchto častí paláca sa najviac dotkli jeho prestavby, v 19. aj 20 storočí bol upravovaný hlavne zadný dvorový rizalit a hlavné schodiská, ako aj dvorové krídla paláca. Štukovú výzdobu na priečelí reštaurovali v roku 1956 prešovskí sochári František Patočka a Július Machaj.
Na začiatku 19 storočia v paláci sídlilo nemecké divadlo. Neskôr sa využíval na rôzne účely, napr. za normalizácie v jednej jeho časti bola lekáreň. Posledná veµká rekonštrukcia paláca začala v 90 rokoch 20. storočia, keď sa Palác Klobušickovcov adaptoval pre účely Krajského súdu v Prešove.
Okolie:
Historické centrum mesta Prešov bolo v roku 1955 vyhlásené za MPR. Ako stredoveké slobodné kráµovské mesto a neskoršie novoveké centrum Šarišskej stolice si v svojom historickom jadre zachovalo skoro pôvodnú sie» ulíc, v rámci vtedajších mestských hradieb, a množstvo meštianskych domov a iných profánnych a sakrálnych stavieb, až do súčasnosti. Najvýznamnejšími pamiatkami mesta sú rímskokatolícky Farský kostol sv. Mikuláša, zachované časti mestského opevnenia, Kostol a kláštor karmelitánov (neskôr františkánov), Kostol a kláštor minoritov (dnes gréckokatolícky kostol a biskupský palác), evanjelický kostol, evanjelické kolégium, stará mestská škola, radnica, župný dom a viaceré meštianske domy (prevažne gotického a renesančného pôvodu).
Najbližšie sú k Prešovu hradné zrúcaniny Šarišského hradu (nad Veµkým Šarišom) a Kapušianskeho hradu (nad Kapušanami).
Mapy:
Príklad máp...
Prístup:
Mesto Prešov má železničnú aj autobusovú stanicu. Od stanice sa do centra mesta dostaneme najpohodlnejšie trolejbusmi, napr. č 1, 4 alebo 8.

Literatúra:
 Sedlák, I. a i.: Dejiny Prešova I. Košice : Východoslov. vyd., 1965.
Švorc, P. a i.: Sprievodca po historickom Prešove. Prešov : Universum, 1997.
Urbanová, N.: Prešov : Pamiatková rezervácia. Bratislava : Tatran, 1986.

Počet zobrazení pamiatky: 7407

Ďalšie informácie o pamiatke:

Slavica o.z. © 2016 :: kastiel.org webmail