Hlavné menu
Úvod
Zoznam pamiatok
Kaštiele a kúrie
Historické vily
Hrady a zámky
Hradiská a veže
Meštianske domy
Ľudová architektúra
Technické pamiatky
Skanzeny
Mestské rezervácie
Slovenské jaskyne
Slovenské kúpele
Ostatné pamiatky
><
Slovník
Odporúčaná literatúra
Dobové fotografie
Staré mapy
Filter krajov
Filter okresov
Najnovšie pridané
Snina kaštieľ
Koplotovce kúria 1
Koplotovce kúria 2
Rača Pálfiho kúria (Barónka)
Malacky Malý kaštieľ
Najprezeranejšie
Barokový kaštieľ vo Veľkom Bieli
Veľký Biel Kaštieľ (Barokový)
Kaštieľ Beladice
Kaštieľ Beladice
Hrad Hrušov
Hrad Hrušov
Partneri projektu
Úvod arrow Partneri
Tlačiť E-mail

Partneri

Nitrava s.r.o.

Nitrava s.r.o.
 

Nitrava s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava

 


Projekt KEGA

Projekt, ktorý pripravil kolektív autorov zoskupených v Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre a v partnerských pracoviskách. Dôvodom prípravy materiálu bola nie práve najlichotivejšia situácia v oblasti vzdelávania sa na stredných školách, konkrétne v predmete dejepis. Pri bližšom pohľade do jeho obsahovej štruktúry zaráža skutočnosť, aký priestor je venovaný dejinám veľkého etnického spoločenstva, ktorý vytvára substrát pre existenciu mnohých národov dnešnej Európy, dejinám Slovanov... SLOVANIA VO VČASNOM STREDOVEKU.


Slovanské hradiská

Slovanské Hradiská

Slovanské hradiská sú nielen symbolom veľkého staviteľského umenia našich Slovanských predkov, ktorí pred viac ako 1000 rokmi dokázali budovať mohutné opevnenia, pred ktorými neraz kapitulovali aj najväčšie armády svojej doby, ale sú aj živým dôkazom ich nezávislosti, vyspelosti, hrdosti, bohatstva a politickej moci. Na hradiskách žili naši veľmoži so svojimi rodinami, vojenská družina, ale aj umní remeselníci - kováči, šperkári, ktorých výrobky môžeme vďaka archeológii obdivovať aj dnes, obchodníci, duchovenstvo a ostatní významní obyvatelia. Okrem budov obyčajného obyvateľstva, na hradiskách nachádzame reprezentatívne obydlia šľachty, prvé kresťanské kostoly, či pohanské svätyne.

 Cieľom stránky je najmä podrobne zmapovať všetky významné slovanské hradiská na Slovensku a v okolitých krajinách, ale tiež pútavou formou čitateľom priblížiť nesmierne zaujímavé obdobie našich národných dejín - raný stredovek, najmä v časoch Veľkej Moravy. Buďme hrdí na naše dejiny. Máme na to mnoho dôvodov.

Hrady srdca Európy 1

Hrady srdca Európy 1 Dokumentárny film Hrady srdca Európy I. mapuje pomocou leteckého videa aktuálnu situáciu hradov v Banskobystrickom kraji. Obsahom filmu sú letecké zábery 28 hradov a neskorších stavieb na základoch niekdajších hradov. Súčasťou filmu sú aj zábery dvoch opevnených kláštorov, ktoré sa nachádzajú na území Banskobystrického kraja. Letecké videá boli robené v čase s minimom vegetácie, aby bolo čo najlepšie vidieť rozsah hradných stavieb. Letecké zábery sú doplnené dobovou hudbou v modernom spracovaní, ktorej autorom je Kevin MacLeod. Niektoré zábery sú obohatené o myšlienky Františka Saleského.
  
 
Slavica o.z. © 2016 :: kastiel.org webmail