Hlavné menu
Úvod
Zoznam pamiatok
Kaštiele a kúrie
Historické vily
Hrady a zámky
Hradiská a veže
Meštianske domy
Ľudová architektúra
Technické pamiatky
Skanzeny
Mestské rezervácie
Slovenské jaskyne
Slovenské kúpele
Ostatné pamiatky
><
Slovník
Odporúčaná literatúra
Dobové fotografie
Staré mapy
Filter krajov
Filter okresov
Najnovšie pridané
Koplotovce kúria 1
Koplotovce kúria 2
Rača Pálfiho kúria (Barónka)
Malacky Malý kaštieľ
Plavecký Mikulᚠ- Kaštiež Mon Repos
Najprezeranejšie
Barokový kaštieľ vo Veľkom Bieli
Veľký Biel Kaštieľ (Barokový)
Kaštieľ Beladice
Kaštieľ Beladice
Hrad Hrušov
Hrad Hrušov
Partneri projektu
Úvod arrow Odporúčaná literatúra
Tlačiť E-mail

Odporúčaná literatúra

Všeobecná literatúra

 • Buran, D. a i.: gotika : Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava, SNG a Slovart 2003.
 • Encyklopédia Slovenska I-VI. Bratislava, Veda 1977-1982.
 • Jankovič. V. a i.: Pamiatky na Slovensku. Bratislava, Obzor 1978.
 • Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku : Stavebné umenie na Slovensku od najstarších čias až do konca románskeho obdobia. Praha - Prešov 1937.
 • Súpis pamiatok na Slovensku I - III. Bratislava, Obzor 1967-1969.
 • Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I - III. Bratislava, Veda 1975-1978.
 • Žudel, J.: Stolice na Slovensku. Bratislava, Obzor 1984.

Hrady, zámky, kaštiele

 • fiala, A. - Fialová, H.: Hrady na Slovensku. Martin, Obzor 1966.
 • Fiala, A. - Štefanovičová, T.: Bratislavský hrad. Bratislava, Šport 1971.
 • Fiala, A. - Vallašek, A. - Lukáč, G.: Spišský hrad. Martin, Osveta 1988.
 • Fiala, A. - Šulcová, J. - Krútky, P.: Bratislavský hrad. Bratislava, Alfa-press 1995.
 • Hajduch, J.: Slovenské hrady. Martin, Osveta 1953.
 • Hajduch, J. - Hajduch, P.: Slovenské hrady. Martin, Osveta 1976.
 • Holčík, Š. - Štefanovičová, T.: Bratislavský hrad. Bratislava, Obzor 1982.
 • Huba, P.: Oravský hrad. Martin, Osveta 1986.
 • Kavuljaková, J. - Menclová, D.: Oravský zámok. Bratislava, SVKL 1963.
 • Kollár, D - Nešpor, J.: Kultúrne Krásy Slovenska : Hrady - najkrajšie zrúcaniny. Bratislava, Dajama 2007.
 • Kočiš, J.: Od Čachtíc po Strečno. Martin, Osveta 1989.
 • Križanová, E.- Puškárová, B. a i.: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava, Šport 1990.
 • Menclová D.: Hrad Zvolen. Bratislava, Tvar 1954.
 • Menclová D.: Krásna Hôrka. Bratislava, SVKL 1955.
 • Menclová, D.: Hrad Trenčín. Bratislava, SVKL 1956.
 • Menclová, D.: Spišský hrad. Bratislava, SVKL 1957.
 • Menclová, D. - Štech, V. V.: Červený Kameň. Bratislava, Tvar 1954.
 • Moravčík, Š.: Povesti o slovenských hradoch. Martin, Vyd. MS 2004.
 • Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie 1990.
 • Nešpor, J.: Za tajomstvami zrúcanín I : Zrúcaniny východného Slovenska. Bratislava, Gu100 2005.
 • Nešpor, J.: Za tajomstvami zrúcanín II : Zrúcaniny stredného Slovenska. Bratislava, Gu100 2006.
 • Nešpor, J.: Za tajomstvami zrúcanín III : Zrúcaniny západného Slovenska. Bratislava, Gu100 2007.
 • Plaček, M. - Bóna, M.: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava, Slovart 2007.
 • Plachá, V. - Hlavicová, J.: Devín : Slávny svedok našej minulosti. Bratislava, Perfekt 2003.
 • Plachá, V. - Hlavicová, J. - Keller, I.: Slovanský Devín. Bratislava, Obzor 1990.
 • Polla, B.: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku. Košice, Východoslov. vyd. 1980.
 • Slámka, M.: Kamenní strážcovia I a II. Bratislava, Slovenský skauting 2003 a 2006.
 • Slivka, M. - Vallašek, A.: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice, Východoslov. vyd. 1991.
 • Štefanovičová, T.: Bratislavský hrad v 9.-12. storočí. Bratislava, Obzor 1975.

Meštianske domy, MPR

 • Frický, A.: Košice - kultúrne pamiatky. Košice, Východoslov. vyd. 1974.
 • Frický, A.: Bardejov - kultúrne pamiatky. Košice, Východoslov. vyd. 1976.
 • Frický, A.: Mestské pamiatkové rezervácie na Slovensku. Martin, Osveta 1986.
 • Hruška, E.: Vývoj stavby miest. Bratislava, Vyd. SAV 1961.
 • Marsina, R.: Spišské mestá v stredoveku. Košice, Východoslov. vyd. 1974.
 • Mencl, V.: Stredověká města na Slovensku. Bratislava 1938.
 • Rozman, L.: Kremnica. Martin, Osveta 1978.
 • Šášky, L.: Banská Štiavnica. Martin, Osveta 1956.
 • Šášky, L.: Kamenná krása našich miest. Martin, Osveta 1981.
 • Špiesz, A: Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680-1780. Košice, Východoslov. vyd. 1983.
 • Zalčík, T.: Urbanizmus stredovekého mesta na Slovensku. Bratislava, Pallas 1973.
 • + monografie o MPR z vyd. Tatran: Prešov, Bardejov, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Levoča, Spišská Sobota, Kremnica, Bratislava, Kežmarok, Spišská Kapitula.

Ľudová architektúra

 • Bednárik, R.: Hmotná kultúra slovenského ľudu. In: Novák, Ľ. red. Slovenská vlastiveda II. Bratislava, SAVÚ 1943, s. 123-256.
 • Botík, J. a i.: Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska I a II. Bratislava, Veda 1995.
 • Demo, M. a i.: Dejiny poľnohospodárstva na Slovensku. Nitra, SPU 2001.
 • Dvořáková, V.: Kultúrne Krásy Slovenska : Ľudová architektúra. Bratislava, Dajama 2008.
 • Frolec, V. - Vařeka, J. a i.: Lidová architektura : Encyklopedie. Praha, SNTL; Bratislava, Alfa 1983.
 • Habovštiak, A.: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava, Obzor 1985.
 • Kahounová, E.: Ľudové vinohradnícke stavby a lisy. Bratislava 1969.
 • Langer, J. - Vařeka, J.: Naše lidové stavby. Praha, Albatros 1983.
 • Lazorík, J.: Fotočítanka ľudovej architektúry a bývania východného Slovenska. Prešov, Arkus 2002.
 • Mencl, V.: Lidová architektura v Československu. Praha, Academia 1980.
 • Plesník, P. red.: Slovensko 3. Ľud - 1. časť. Bratislava, Obzor 1974.
 • Škabrada, V. - Voděra, S: Vesnické stavby a jejich úprava. Praha, SNZL 1975.
 • Václavík, A.: Podunajská dedina. Bratislava 1925.
 • Vařeka, J. – Frolec, V.: Lidová architektura : Encyklopedie. 2. vyd. Praha, Grada 2007.
 • Vydra, J.: Lidové stavitelství na Slovensku. Praha 1925.
 • Zuskinová, I.: Kultúrne Krásy Slovenska : Skanzeny. Bratislava, Dajama 2008.

Technické pamiatky

 • Abaffy, D. a i.: Vodné diela na Slovensku. Bratislava 1979.
 • Demo, M. a i.: Dejiny poľnohospodárstva na Slovensku. Nitra, SPU 2001.
 • Kladivík, E. - Ladziansky, I.: Banské múzeum v prírode Banská Štiavnica. Martin, Osveta 1988.
 • Mlynka, L.: Historické mosty. Bratislava, Pressfoto 1983.
 • Mlynka, L. - Haberlandová, K.: Kultúrne Krásy Slovenska : Technické pamiatky. Bratislava, Dajama 2007.
 • Tibenský, J.: Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Martin, Osveta 1979.
 • Vontorčík, J.: Slovenské poľnohospodárske múzeum 1922-2002. Nitra, Agrokomplex Výstavníctvo 2002.
 
Slavica o.z. © 2014 :: kastiel.org webmail