Hlavné menu
Úvod
Zoznam pamiatok
Kaštiele a kúrie
Historické vily
Hrady a zámky
Hradiská a veže
Meštianske domy
Ľudová architektúra
Technické pamiatky
Skanzeny
Mestské rezervácie
Slovenské jaskyne
Slovenské kúpele
Ostatné pamiatky
><
Slovník
Odporúčaná literatúra
Dobové fotografie
Staré mapy
Filter krajov
Filter okresov
Najnovšie pridané
Snina kaštieľ
Koplotovce kúria 1
Koplotovce kúria 2
Rača Pálfiho kúria (Barónka)
Malacky Malý kaštieľ
Najprezeranejšie
Barokový kaštieľ vo Veľkom Bieli
Veľký Biel Kaštieľ (Barokový)
Kaštieľ Beladice
Kaštieľ Beladice
Hrad Hrušov
Hrad Hrušov
Partneri projektu
Úvod arrow Odporúčaná literatúra
Tlačiť E-mail

Odporúčaná literatúra

Všeobecná literatúra

 • Buran, D. a i.: gotika : Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava, SNG a Slovart 2003.
 • Encyklopédia Slovenska I-VI. Bratislava, Veda 1977-1982.
 • Jankovič. V. a i.: Pamiatky na Slovensku. Bratislava, Obzor 1978.
 • Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku : Stavebné umenie na Slovensku od najstarších čias až do konca románskeho obdobia. Praha - Prešov 1937.
 • Súpis pamiatok na Slovensku I - III. Bratislava, Obzor 1967-1969.
 • Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I - III. Bratislava, Veda 1975-1978.
 • Žudel, J.: Stolice na Slovensku. Bratislava, Obzor 1984.

Hrady, zámky, kaštiele

 • fiala, A. - Fialová, H.: Hrady na Slovensku. Martin, Obzor 1966.
 • Fiala, A. - Štefanovičová, T.: Bratislavský hrad. Bratislava, Šport 1971.
 • Fiala, A. - Vallašek, A. - Lukáč, G.: Spišský hrad. Martin, Osveta 1988.
 • Fiala, A. - Šulcová, J. - Krútky, P.: Bratislavský hrad. Bratislava, Alfa-press 1995.
 • Hajduch, J.: Slovenské hrady. Martin, Osveta 1953.
 • Hajduch, J. - Hajduch, P.: Slovenské hrady. Martin, Osveta 1976.
 • Holčík, Š. - Štefanovičová, T.: Bratislavský hrad. Bratislava, Obzor 1982.
 • Huba, P.: Oravský hrad. Martin, Osveta 1986.
 • Kavuljaková, J. - Menclová, D.: Oravský zámok. Bratislava, SVKL 1963.
 • Kollár, D - Nešpor, J.: Kultúrne Krásy Slovenska : Hrady - najkrajšie zrúcaniny. Bratislava, Dajama 2007.
 • Kočiš, J.: Od Čachtíc po Strečno. Martin, Osveta 1989.
 • Križanová, E.- Puškárová, B. a i.: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava, Šport 1990.
 • Menclová D.: Hrad Zvolen. Bratislava, Tvar 1954.
 • Menclová D.: Krásna Hôrka. Bratislava, SVKL 1955.
 • Menclová, D.: Hrad Trenčín. Bratislava, SVKL 1956.
 • Menclová, D.: Spišský hrad. Bratislava, SVKL 1957.
 • Menclová, D. - Štech, V. V.: Červený Kameň. Bratislava, Tvar 1954.
 • Moravčík, Š.: Povesti o slovenských hradoch. Martin, Vyd. MS 2004.
 • Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie 1990.
 • Nešpor, J.: Za tajomstvami zrúcanín I : Zrúcaniny východného Slovenska. Bratislava, Gu100 2005.
 • Nešpor, J.: Za tajomstvami zrúcanín II : Zrúcaniny stredného Slovenska. Bratislava, Gu100 2006.
 • Nešpor, J.: Za tajomstvami zrúcanín III : Zrúcaniny západného Slovenska. Bratislava, Gu100 2007.
 • Plaček, M. - Bóna, M.: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava, Slovart 2007.
 • Plachá, V. - Hlavicová, J.: Devín : Slávny svedok našej minulosti. Bratislava, Perfekt 2003.
 • Plachá, V. - Hlavicová, J. - Keller, I.: Slovanský Devín. Bratislava, Obzor 1990.
 • Polla, B.: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku. Košice, Východoslov. vyd. 1980.
 • Slámka, M.: Kamenní strážcovia I a II. Bratislava, Slovenský skauting 2003 a 2006.
 • Slivka, M. - Vallašek, A.: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice, Východoslov. vyd. 1991.
 • Štefanovičová, T.: Bratislavský hrad v 9.-12. storočí. Bratislava, Obzor 1975.

Meštianske domy, MPR

 • Frický, A.: Košice - kultúrne pamiatky. Košice, Východoslov. vyd. 1974.
 • Frický, A.: Bardejov - kultúrne pamiatky. Košice, Východoslov. vyd. 1976.
 • Frický, A.: Mestské pamiatkové rezervácie na Slovensku. Martin, Osveta 1986.
 • Hruška, E.: Vývoj stavby miest. Bratislava, Vyd. SAV 1961.
 • Marsina, R.: Spišské mestá v stredoveku. Košice, Východoslov. vyd. 1974.
 • Mencl, V.: Stredověká města na Slovensku. Bratislava 1938.
 • Rozman, L.: Kremnica. Martin, Osveta 1978.
 • Šášky, L.: Banská Štiavnica. Martin, Osveta 1956.
 • Šášky, L.: Kamenná krása našich miest. Martin, Osveta 1981.
 • Špiesz, A: Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680-1780. Košice, Východoslov. vyd. 1983.
 • Zalčík, T.: Urbanizmus stredovekého mesta na Slovensku. Bratislava, Pallas 1973.
 • + monografie o MPR z vyd. Tatran: Prešov, Bardejov, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Levoča, Spišská Sobota, Kremnica, Bratislava, Kežmarok, Spišská Kapitula.

Ľudová architektúra

 • Bednárik, R.: Hmotná kultúra slovenského ľudu. In: Novák, Ľ. red. Slovenská vlastiveda II. Bratislava, SAVÚ 1943, s. 123-256.
 • Botík, J. a i.: Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska I a II. Bratislava, Veda 1995.
 • Demo, M. a i.: Dejiny poľnohospodárstva na Slovensku. Nitra, SPU 2001.
 • Dvořáková, V.: Kultúrne Krásy Slovenska : Ľudová architektúra. Bratislava, Dajama 2008.
 • Frolec, V. - Vařeka, J. a i.: Lidová architektura : Encyklopedie. Praha, SNTL; Bratislava, Alfa 1983.
 • Habovštiak, A.: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava, Obzor 1985.
 • Kahounová, E.: Ľudové vinohradnícke stavby a lisy. Bratislava 1969.
 • Langer, J. - Vařeka, J.: Naše lidové stavby. Praha, Albatros 1983.
 • Lazorík, J.: Fotočítanka ľudovej architektúry a bývania východného Slovenska. Prešov, Arkus 2002.
 • Mencl, V.: Lidová architektura v Československu. Praha, Academia 1980.
 • Plesník, P. red.: Slovensko 3. Ľud - 1. časť. Bratislava, Obzor 1974.
 • Škabrada, V. - Voděra, S: Vesnické stavby a jejich úprava. Praha, SNZL 1975.
 • Václavík, A.: Podunajská dedina. Bratislava 1925.
 • Vařeka, J. – Frolec, V.: Lidová architektura : Encyklopedie. 2. vyd. Praha, Grada 2007.
 • Vydra, J.: Lidové stavitelství na Slovensku. Praha 1925.
 • Zuskinová, I.: Kultúrne Krásy Slovenska : Skanzeny. Bratislava, Dajama 2008.

Technické pamiatky

 • Abaffy, D. a i.: Vodné diela na Slovensku. Bratislava 1979.
 • Demo, M. a i.: Dejiny poľnohospodárstva na Slovensku. Nitra, SPU 2001.
 • Kladivík, E. - Ladziansky, I.: Banské múzeum v prírode Banská Štiavnica. Martin, Osveta 1988.
 • Mlynka, L.: Historické mosty. Bratislava, Pressfoto 1983.
 • Mlynka, L. - Haberlandová, K.: Kultúrne Krásy Slovenska : Technické pamiatky. Bratislava, Dajama 2007.
 • Tibenský, J.: Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Martin, Osveta 1979.
 • Vontorčík, J.: Slovenské poľnohospodárske múzeum 1922-2002. Nitra, Agrokomplex Výstavníctvo 2002.
 
Slavica o.z. © 2016 :: kastiel.org webmail