Hlavné menu
Úvod
Zoznam pamiatok
Kaštiele a kúrie
Historické vily
Hrady a zámky
Hradiská a veže
Meštianske domy
Ľudová architektúra
Technické pamiatky
Skanzeny
Mestské rezervácie
Slovenské jaskyne
Slovenské kúpele
Ostatné pamiatky
><
Slovník
Odporúčaná literatúra
Dobové fotografie
Staré mapy
Filter krajov
Filter okresov
Najnovšie pridané
Snina kaštieľ
Koplotovce kúria 1
Koplotovce kúria 2
Rača Pálfiho kúria (Barónka)
Malacky Malý kaštieľ
Najprezeranejšie
Barokový kaštieľ vo Veľkom Bieli
Veľký Biel Kaštieľ (Barokový)
Kaštieľ Beladice
Kaštieľ Beladice
Hrad Hrušov
Hrad Hrušov
Partneri projektu
Úvod arrow Slovensko a pamiatky
Tlačiť E-mail
Friday, 06 March 2009

Mestské pamiatkové rezervácie na Slovensku

Za mestské pamiatkové rezervácie (MPR) boli na Slovensku vyhlásené hlavne historické jadrá mestských sídel, kde sa v priebehu histórie, najmä od stredoveku, vytvoril urbanisticky a architektonicky výnimočný sídelný útvar.

Celý článok...
 
Tlačiť E-mail
Friday, 09 January 2009

Pamiatková ochrana po roku 1989

Po politických zmenách v roku 1989 sa začalo s prípravou nového zákona o pamiatkovej starostlivosti. Ústav bol v roku 1991 opäť premenovaný na Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti (SÚPS), vypracováva sa ideový zámer atlasu pamiatkového fondu Slovenska.
Celý článok...
 
Tlačiť E-mail
Friday, 09 January 2009

Ochrana pamiatok na Slovensku po roku 1945

Počas bojov na Slovensku v roku 1944 boli pamiatky v bezprostrednom nebezpečenstve ohrozenia. Pamiatkový fond utrpel značné škody, no oveľa viac im ublížili nasledujúce mesiace po prechode frontu.

Celý článok...
 
Tlačiť E-mail
Friday, 09 January 2009

Pamiatková starostlivosť po vzniku ČSR

Obdobie rokov 1919 až 1945 je v dejinách slovenskej pamiatkovej starostlivosti úplne samostatnou epochou. V dôsledku vzniku Československej republiky (ČSR) došlo k vytvoreniu slovenských pamiatkových orgánov v Bratislave.
Celý článok...
 
Tlačiť E-mail
Friday, 09 January 2009

Slovensko a pamiatky

Slovensko patrí medzi staré kultúrne krajiny s bohatou históriou. Poloha a prírodné bohatstvo Slovenska v strednej Európe, v blízkosti významného riečneho toku - Dunaja, úrodné pôdy v nížinách, husté lesné porasty a nerastné bohatstvo ho predurčili k tomu, aby bolo stredobodom pozornosti človeka už od praveku. V priebehu dejín na území neskoršieho Slovenska boli postavené stovky stavieb obranného, obytného, správneho, reprezentačného alebo obchodného charakteru. Len časť z nich sa zachovala až do súčasnosti a to buď vďaka tomu, že neustále slúžili svojmu účelu, resp. boli prispôsobené pre nové účely, alebo sa v 19. a 20. storočí dostali do pozornosti vzdelancov a prvých pamiatkarov.
Celý článok...
 
Slavica o.z. © 2016 :: kastiel.org webmail