Hlavné menu
Úvod
Zoznam pamiatok
Kaštiele a kúrie
Historické vily
Hrady a zámky
Hradiská a veže
Meštianske domy
Ľudová architektúra
Technické pamiatky
Skanzeny
Mestské rezervácie
Slovenské jaskyne
Slovenské kúpele
Ostatné pamiatky
><
Slovník
Odporúčaná literatúra
Dobové fotografie
Staré mapy
Filter krajov
Filter okresov
Najnovšie pridané
Rača Pálfiho kúria (Barónka)
Malacky Malý kaštieľ
Kaštieľ Mon Repos Plavecký Mikuláš
Kaštieľ Veličná
Kaštieľ Jasenová
Najprezeranejšie
Barokový kaštieľ vo Veľkom Bieli
Veľký Biel Kaštieľ (Barokový)
Kaštieľ Beladice
Kaštieľ Beladice
Hrad Hrušov
Hrad Hrušov
Partneri projektu
Úvod arrow Slovensko a pamiatky
Tlačiť E-mail
Friday, 06 March 2009

Mestské pamiatkové rezervácie na Slovensku

Za mestské pamiatkové rezervácie (MPR) boli na Slovensku vyhlásené hlavne historické jadrá mestských sídel, kde sa v priebehu histórie, najmä od stredoveku, vytvoril urbanisticky a architektonicky výnimočný sídelný útvar.

Celý článok...
 
Tlačiť E-mail
Friday, 09 January 2009

Pamiatková ochrana po roku 1989

Po politických zmenách v roku 1989 sa začalo s prípravou nového zákona o pamiatkovej starostlivosti. Ústav bol v roku 1991 opäť premenovaný na Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti (SÚPS), vypracováva sa ideový zámer atlasu pamiatkového fondu Slovenska.
Celý článok...
 
Tlačiť E-mail
Friday, 09 January 2009

Ochrana pamiatok na Slovensku po roku 1945

Počas bojov na Slovensku v roku 1944 boli pamiatky v bezprostrednom nebezpečenstve ohrozenia. Pamiatkový fond utrpel značné škody, no oveľa viac im ublížili nasledujúce mesiace po prechode frontu.

Celý článok...
 
Tlačiť E-mail
Friday, 09 January 2009

Pamiatková starostlivosť po vzniku ČSR

Obdobie rokov 1919 až 1945 je v dejinách slovenskej pamiatkovej starostlivosti úplne samostatnou epochou. V dôsledku vzniku Československej republiky (ČSR) došlo k vytvoreniu slovenských pamiatkových orgánov v Bratislave.
Celý článok...
 
Tlačiť E-mail
Friday, 09 January 2009

Slovensko a pamiatky

Slovensko patrí medzi staré kultúrne krajiny s bohatou históriou. Poloha a prírodné bohatstvo Slovenska v strednej Európe, v blízkosti významného riečneho toku - Dunaja, úrodné pôdy v nížinách, husté lesné porasty a nerastné bohatstvo ho predurčili k tomu, aby bolo stredobodom pozornosti človeka už od praveku. V priebehu dejín na území neskoršieho Slovenska boli postavené stovky stavieb obranného, obytného, správneho, reprezentačného alebo obchodného charakteru. Len časť z nich sa zachovala až do súčasnosti a to buď vďaka tomu, že neustále slúžili svojmu účelu, resp. boli prispôsobené pre nové účely, alebo sa v 19. a 20. storočí dostali do pozornosti vzdelancov a prvých pamiatkarov.
Celý článok...
 
Slavica o.z. © 2014 :: kastiel.org webmail